Ocean Edu Blog Manual

Các bước hướng dẫn để truy cập vào hệ thống blogHướng dẫn phụ huynh truy cập blog

Nhân viên Phòng Đào tạo phụ trách lớp sẽ cung cấp đường dẫn truy cập vào blog của lớp qua email, tin nhắn điện thoại, hoặc in ra cho các phụ huynh của từng lớp.

Nhân viên Đào tạo phụ trách lớp sẽ gửi tên và mật khẩu truy cập cho từng phụ huynh của từng lớp.

Phụ huynh truy cập vào blog thông qua đường dẫn được cung cấp.

Đường dẫn truy cập có thể sử dụng trên các thiết bị di động (điện thoại, ipad) hoặc các trình duyệt web trên máy tính ( như Google Chrome, Mozilla Firefox, coccoc… )

- VD đường dẫn của lớp theo định dạng như sau :

Example:

http://blog.ocean.edu.vn/category/kindy-2/bac-ninh-kindy-2/bn_kindy2a4/ or https://goo.gl/GxssYS


Hướng dẫn xem thông tin trên blog

Khi phụ huynh truy cập vào blog, đường dẫn sẽ hiển thị trực tiếp Blog của lớp


Liên hệ hỗ trợ

Trong trường hợp phụ huynh có thắc mắc về lớp, phụ huynh có thể lien hệ trực tiếp với Nhân viên đào tạo của Chi nhánh thông qua hệ thống chat.