Đạo tạo viết cơ bản

Đạo tạo viết cơ bản

Ocean Edu sẽ tăng cường và dạy cho bạn những kỹ năng chung Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

 Downloadable General Training Writing samples
General Training Writing sample task 1 
General Training Writing sample task 2 

 Source: https://www.ielts.org/Danh mục bài viết

Bài viết mới nhất

Xem tất cả