• KNOW YOUR ENGLISH LEVEL

  DÀNH CHO HỌC SINH 6 – 11 TUỔI

  Bài kiểm tra tiếng Anh được Ocean Edu thiết kế riêng cho học sinh 6-11 tuổi, giúp học viên và giáo viên có thể đánh giá nhanh trình độ tiếng Anh của học sinh (Qua các kĩ năng: Nghe, Đọc, Viết). Chỉ mất vài phút để hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả, được tư vấn chi tiết từ chuyên gia để có lộ trình học phù hợp.

  Để nhận được kết quả chính xác hơn, bạn cần tham gia ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI với đội ngũ giáo viên nước ngoài tại Ocean Edu. Và bài kiểm tra này sẽ được Ocean Edu tài trợ HOÀN TOÀN chi phí.

  Vui lòng Đăng kí theo mẫu dưới đây, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay để sắp xếp lịch kiểm tra phù hợp nhất với bạn.

  DÀNH CHO HỌC SINH 11 – 16 TUỔI

  Bài kiểm tra tiếng Anh được Ocean Edu thiết kế riêng cho học sinh từ 11-16 tuổi, giúp học viên và giáo viên có thể đánh giá nhanh trình độ tiếng Anh của học sinh (Qua các kĩ năng: Nghe, Đọc, Viết). Chỉ mất vài phút để hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả, được tư vấn chi tiết từ chuyên gia để có lộ trình học phù hợp.

  Để nhận được kết quả chính xác hơn, bạn cần tham gia ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI với đội ngũ Giáo viên nước ngoài tại Ocean Edu. Và bài kiểm tra này sẽ được Ocean Edu tài trợ HOÀN TOÀN chi phí.

  Vui lòng Đăng kí theo mẫu dưới đây, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay để sắp xếp lịch kiểm tra phù hợp nhất với bạn.

  DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI ĐI LÀM (TRÊN 16 TUỔI)

  Bài kiểm tra tiếng Anh được Ocean Edu thiết kế riêng, giúp học viên và giáo viên có thể đánh giá nhanh trình độ tiếng Anh của học sinh (Qua các kĩ năng: Nghe, Đọc, Viết). Chỉ mất vài phút để hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả, được tư vấn chi tiết từ chuyên gia để có lộ trình học phù hợp.

  Để nhận được kết quả chính xác hơn, bạn cần tham gia ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI với đội ngũ Giáo viên nước ngoài tại Ocean Edu. Và bài kiểm tra này sẽ được Ocean Edu tài trợ HOÀN TOÀN chi phí.

  Vui lòng Đăng kí theo mẫu dưới đây, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay để sắp xếp lịch kiểm tra phù hợp nhất với bạn.

  Copyright 2018 | Designed and developed by: JERRY CRIS BUHISAN