Việt Nam English

Chương trình Tetcamp 2018

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

Anh văn nhi đồng 4-6 tuổi

Là một chương trình Anh ngữ vui nhộn, theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 6 level , chương trình họ ...

Xem tiếp
Anh văn thiếu nhi 6-11 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 3 trình độ ở 10 level khác nhau được soạn thảo ...

Xem tiếp
Anh văn thiếu niên 11-16 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 6 trình độ ở 12 cấp độ khác nhau theo thứ tự tă ...

Xem tiếp
Tiếng Anh thuyết trình

Khóa học Tiếng Anh thuyết trình được thiết kế chuyên biệt để giúp học sinh tự tin nói trước đám đông ...

Xem tiếp