Việt Nam English

Ngữ pháp tiếng Anh

Chương trình được thiết kế cho các học viên phát triển nền móng ngữ pháp tiếng Anh vững chắc và củng cố kiến thức bản thân từ cơ bản đến nâng cao nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng như: tốt nghiệp, cao đẳng, đại học cũng như cao học.

tiếng anh ocean edu

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

Tiếng Anh giao tiếp tổng quát

Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả nă ...

Xem tiếp
Luyện phát âm chuẩn

Bạn đã thành thạo các kỹ năng nghe – nói - đọc - viết trong tiếng Anh nhưng vẫn chưa tự tin khi giao ...

Xem tiếp
Luyện kỹ năng tiếng Anh

Là chương trình được thiết kế đặc biệt giúp học viên có thể phản xạ nhanh trong các tình huống giao ...

Xem tiếp
Tiếng Anh theo nhóm

Chương trình học tiếng Anh theo nhóm được Ocean Edu đặc biệt biên soạn theo nhu cầu học nhóm của học ...

Xem tiếp