Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ- LỚP TEENS3A8

25/03/2017 - 1662 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ- LỚP TEENS3A8

                    FINAL TEST TEENS3A8 

Name

Grammar

 

20

Vocabulary

 

30

Listening& Speaking

15

Reading & Writing

15

Total

 

80

Percentage%

 

100

 

Zin

17

26

12

13

68

85

Amber

19

25

12

11

67

84

Anna

17

25

12

10

64

80

Victoria

19

25

8

12

64

80

Jenny

17

24

9

11

61

76

Alexandra

17

24

11

15

60

75

Alan 2

13

26

9

11

59

74

Mina

16

27

7

9

59

74

Matt

17

22

11

8

58

73

Hannah

15

25

9

8

57

71

Alan 1

16

20

10

10

56

70

Tom

19

20

7

9

55

69

Lisa

13

22

10

9

54

68

Rose

14

21

8

9

52

65

Karen

8

19

8

8

43

54

John

7

18

7

6

38

48

Scott

10

9

6

7

32

32

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

  

       

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí