Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KỲ- LỚP GN5A3

18/03/2017 - 717 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KỲ- LỚP GN5A3

MIDTERM TEST RESULT

GN5A3

   

 

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Pronunciation

Speaking

Listening

Total

Percentage

 

20

10

10

30

30

100

100%

 

1

KEVIN

19

9

8

24

26

86

86%

 

2

SARAH

19

8

9

25

24

85

85%

 

3

DAVID

18 

24 

20 

78

78%

 

4

SALLY

18 

22 

20 

76

76%

 

5

 HARUMI

 18

22 

22 

76

76%

 

6

JOLIE

18 

22 

20 

76

76%

 

7

KING

 17

20 

19 

70

70%

 

8

 JENIE

 17

19 

20 

70

70%

 

9

ANTHONY

 17

21 

14 

66

66%

 

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUT

                                                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí