Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KỲ- LỚP KINDY2B12

21/03/2017 - 631 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KỲ- LỚP KINDY2B12

MIDTEST RESULT

   

                            KINDY2A12

 

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

10

10

10

10

10

10

60

100%

1

Alex

10

10

7

10

9

10

56

93%

2

Mike

10

9

8

7

10

10

54

90%

3

Jack

10

8

7

6

10

10

51

85%

4

Ellen

10

9

7

6

9

10

51

85%

5

Sophie

10

9

7

6

8

10

50

83%

6

Lyn

10

8

8

8

5

10

49

82%

7

Jay

10

7

8

6

8

10

49

82%

8

Nina

10

6

7

4

6

10

43

72%

9

Ana

10

4

7

8

10

8

41

68%

10

Tom

6

0

6

2

1

8

23

38%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUT

                                                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS1A17

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS1-1B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN1B23

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS3-3A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS4A22

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí