Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối khóa - KIDS1A18

13/07/2017 - 554 lượt xem

0 stars / 0 rates

KẾT QUẢ THI CUỐI KÌ KIDS1A18

 

Final Test RESULT

Kids1A18

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

8

12

7

8

14

8

57

100%

1

Lyn

8

12

7

8

14

8

57

100%

2

Jay

8

12

7

8

11

8

54

95%

3.

John

8

12

7

7

11

8

53

93%

4

Peter

8

11

5

7

14

8

53

93%

5

Gem

8

11

7

8

12

5

51

89%

6

Mike

8

12

7

6

10

8

51

89%

7

Nina 1

8

12

7

8

14

8

57

100%

8

Nina 2

8

12

7

8

14

8

57

100%

9

Liam

8

12

7

8

14

8

57

100%

10

Cathy

8

12

7

8

14

8

57

100%

11

Sophia

8

12

7

8

14

8

57

100%

12

David

8

12

7

8

11

8

54

95%

13

Alex

8

12

7

8

14

8

57

100%


 

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí