Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối khóa - KIDS5B10

12/07/2017 - 572 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối khóa - KIDS5B10

FINAL TEST RESULTS

KIDS5B-10

 

No.

Name

Grammar

Vocabulary

Communication

Listening

Speaking

Total

 

 

24 Points

12 Points

20 Points

29 Points

15 Points

100 Points

1.

Happy

24

12

20

29

15

100

2.

Helen

24

12

20

29

15

100

3.

Emma

24

12

20

28

14

98

4.

Ruby

24

12

20

27

14

97

5.

Aisa

24

12

20

26

15

97

6.

Sarah

24

12

20

26

14

96

7.

Sally

23

12

20

26

14

95

8.

Andy

23

12

20

26

13

94

9.

Pinky

24

12

20

24

14

94

10.

Marco

23

20

12

24

13

92

11.

Bobby

24

12

20

21

14

91

12.

Lily

24

12

20

20

14

90

13.

Kate

23

12

20

22

13

90

14.

Alex

24

11

17

23

13

88

15.

Maggie

24

12

20

19

13

88

16.

Lisa

17

12

18

23

13

83

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

-         Excellent (Xuất sắc):    80-100 %

-         Very Good (Giỏi):        70-79 %

-         Good (Khá):                  60-69 %

-         Poor (Trung bình):        50-59 %

 -        Failed (Không đạt):     below 50%

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

OCEAN BUÔN MA THUỘT

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS1A17

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS1-1B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN1B23

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS3-3A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS4A22

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí