Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối khóa - Lớp TEENS1B7

14/09/2017 - 589 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối khóa - Lớp TEENS1B7

Final Test RESULT

TEENS1B7

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading and Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

35

50

30

10

10

135

100%

1

Flora

25

41

27

10

5

108

80%

2

Laura

17

35

29

10

6

97

72%

3

Jenny

17

32

30

8

8

95

70%

4

Peter

26

43

29

10

7

115

85%

5

Herry

21

40

29

10

5

105

78%

6

Tinky

30

45

30

9

7

121

90%

7

Jim

30

42

29

9

8

118

87%

8

Mary

16

45

16

9

6

92

68%

9

Vina

34

45

26

9

7

121

90%

10

Iris

24

45

30

9

7

115

85%

11

Jome

30

41

30

9

6

116

86%

12

Jennifer

30

32

29

9

5

105

78%

13

Jason

12

25

27

4

5

73

54%

14

Michael

33

38

27

9

7

114

84%


Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

-         Excellent (Xuất sắc):    80-100 %

-         Very Good (Giỏi):        70-79 %

-         Good (Khá):                  60-69 %

-         Poor (Trung bình):        50-59 %

 -        Failed (Không đạt):     below 50%

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

OCEAN BUÔN MA THUỘT

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí