Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kì - lớp GN2B10

21/04/2017 - 988 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kì - lớp GN2B10

                      MIDTERM TEST RESULT

                                                  GN2B10

   

                       

No

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

20

10

10

20

25

15

100

100%

1

Mary

20

8

10

8

23

12

81

81

2

Caron

4

0

8

2

12

11

37

37

3

Jack

10

16

14

10

14

12

76

72

4

Anne

13

20

13

14

16

13

89

85

5

Jessie

10

19

13

14

15

13

84

80

6

Jennifer

11

18

15

10

19

13

86

82

                   
                   
                       

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

  -     95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

  -     90 - 95% - Very Good (Giỏi)

  -     85 - 90% - Good (Khá)

  -     75 - 85% - Passed (Đậu)

  -     75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí