Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS2A17

14/09/2017 - 689 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS2A17

                         FINAL TEST RESULT

                                                 KIDS2A17

Name

Listening

Reading

Grammar

Vocabulary

Total

Percentage

 

15

24

25

64

100

Peter

14

24

25

63

99

Tony

14

24

25

63

99

Nick

13

24

25

62

97

Anna

13

24

25

62

97

John

14

22

25

61

95

Tom

14

22

25

61

95

June

13

22

25

60

94

Jane

14

21

25

60

94

Mary

13

23

24

60

94

Hannah

13

22

24

59

92

Jack

13

20

25

58

91

Kelvin

13

19

22

54

84

Elsa

13

16

25

54

84

Jolie

14

11

25

50

78

Eny

12

9

20

41

64

 

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS23_5B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí