Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS5A12

14/09/2017 - 471 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS5A12

FINAL TEST RESULT

KIDS5A12

Name

Grammar

Vocabulary

Writing

Pronunciation

Listening

Total

 

30

25

10

10

25

100

Sam

28

25

10

10

25

98

Anna

24

25

10

10

25

94

Charlie

26

25

8

10

25

94

Lisa

27

25

0

10

25

87

Elsa

23

24

7

8

22

85

William

20

25

3

10

25

83

Sofia

24

20

10

5

20

79

Edward

13

24

5

10

23

75

Jane

12

22

6

10

12

62

May1

16

18

6

10

6

56

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

-         Excellent (Xuất sắc):    80-100 %

-         Very Good (Giỏi):        70-79 %

-         Good (Khá):                  60-69 %

-         Poor (Trung bình):        50-59 %

 -        Failed (Không đạt):     below 50%

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

OCEAN BUÔN MA THUỘT

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí