Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KINDY2B18

14/09/2017 - 515 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KINDY2B18

FINAL TEST RESULT

KINDY2B18

Name

Numbers

&

Alphabets

Feelings

&

Sickness

Writing

Total

Percentage

 

33

12

32

77

100

Anna

33

12

32

77

100

Andy

33

12

32

77

100

Linda

33

11

32

76

99

Amy

33

12

29

74

96

Jane

33

9

32

74

96

Lyn

33

12

29

74

96

Dan

32

11

31

74

96

Ivan

32

1

30

63

82

Jenny

32

0

29

61

79

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

-         Excellent (Xuất sắc):    80-100 %

-         Very Good (Giỏi):        70-79 %

-         Good (Khá):                  60-69 %

-         Poor (Trung bình):        50-59 %

 -        Failed (Không đạt):     below 50%

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

OCEAN BUÔN MA THUỘT

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS25_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS19_2B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS12_Pre.IELTS

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS11_5B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí