Việt Nam English

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi cuối kỳ- Lớp TEENS1B6

12/09/2017 - 567 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi cuối kỳ- Lớp TEENS1B6

                              FINAL TEST RESULT

                                                                  TEENS1B6

No.

Student's Name

Vocabulary

Grammar

Reading

Listening

Speaking

Total

Percentage

50

35

30

10

10

135

100%

1

Sandy

48

35

30

10

9

132

98%

2

Tris

48

33

30

10

9

130

96%

3

an

47

34

30

10

9

130

96%

4

Anna

46

34

30

10

9

129

96%

5

Mary

50

31

27

10

9

127

94%

6

Emily

47

30

29

10

9

125

93%

7

Justin

44

32

30

9

9

124

92%

8

Conan

44

32

28

10

9

123

91%

9

Sam

45

30

29

10

9

123

91%

10

Helen

48

30

26

10

9

123

91%

11

Tony

47

29

27

10

9

122

90%

12

Shaun

43

33

27

8

9

120

89%

13

Harry 2

46

30

28

7

9

120

89%

14

Jack

48

26

27

9

9

119

88%

15

Mike

44

25

28

10

9

116

86%

16

Harry 3

48

19

22

6

9

104

77%

17

Kate

29

28

24

5

7

93

69%

18

Ella

37

23

24

2

7

93

69%

                                                                                                                                                             

Note (Ghi chú):

 (*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

  • 95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)
  • 90 - 95% - Very Good (Giỏi)
  • 85 - 90% - Good (Khá)
  • 75 - 85% - Passed (Đậu)
  • 75 - below - Failed (Rớt)

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

 

OCEAN BUÔN MA THUỘT

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí