Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa -GN1A21

17/07/2017 - 482 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa - GN1A21

MIDTERM TEST RESULT

GN1A21

   

                            

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

58

73

28

10

10

10

189

100%

1

Lily

31

42

-

3

5

4

85

45%

2

Diana

 40

39

22

-

6

4

111

59%

3

Julia

49

57

19

6

3

6

140

81%

4

Anh

52

60

20

7

9

6

154

89%

5

Elly

49

51

7

6

8

6

127

73%

6

Lampard

45

40

15

7

5

5

117

68%

7

Mina

52

53

20

5

3

6

139

80%

8

Linda

53

54

22

8

8

6

151

87%

 

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí