Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa - KIDS1B19

12/07/2017 - 558 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp KIDS1B19

MIDTERM TEST RESULTS

KIDS1B19

Names

Vocabulary and Identification

 

50

Listening

 

 

18

Total

 

 

68

%

 

 

100

 

Tony

50

18

68

100

Jon

50

17

67

99

Happy

47

18

65

96

Helen

49

16

65

96

Ronaldo

47

18

65

96

Scott

46

16

63

93

Andy

46

15

62

91

Jerry

44

17

61

90

Anna

39

18

58

85

Ben

40

17

58

85

Jack

35

16

51

75

Tom

41

16

51

75

Elsa

33

18

51

75

Bill

25

15

40

59

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí