Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa - KINDY2B15

13/07/2017 - 287 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa - KINDY2B15

 

MIDTERM TEST RESULT

   

KINDY2B15

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

5

14

14

10

6

7

56

100%

1

WIN

5

14

14

10

6

7

56

100%

2

MARK

5

14

14

10

6

7

56

100%

3

MARY

5

14

14 

10 

56

100%

4

TONY

5

14

14 

10 

56

100%

5

DAVID

5

14

14 

10 

56

100%

6

SAM

5

14

14 

10 

56

100%

7

JOHN

5

14

14 

10 

56

100%

8

PETER

5

14 

14 

10 

56

100%

9

LILY

14 

14 

10 

56

100%

10

ANDY

14 

13 

10 

56

100%

11

SIMON

14 

14 

10 

56

100%

12

MARIA

14 

14 

10 

 6

53

95%

13

DAN

13 

12 

10 

51

91%

14

SCOTT

14 

12 

50

89%

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp KIDS1A25

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp KINDY2B19

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ - Lớp GN1A24

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp KIDS5B13

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi cuối kỳ - Lớp KIDS1A22

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí