Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kì - lớp KIDS3A15

21/04/2017 - 489 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kì - lớp KIDS3A15

                    MIDTERM TEST RESULTS 

                                                 KIDS3A15

No.

Student's Name

Commu-

nication

Grammar

Vocabulary

 

Reading

 

Listening

Total

Percentage

 

 

10

20

15

 

10

 

20

75

100%

 1.  

Tina

9

18

15

 

10

 

20

72

96%

 1.  

Mary

8

19

15

 

10

 

20

72

96%

 1.  

Amy

9

18

15

 

10

 

18

70

93%

 1.  

Linda

8

17

15

 

9

 

20

69

92%

 1.  

Mike

8

18

13

 

10

 

20

69

92%

 1.  

Charlie

8

16

15

 

10

 

20

69

92%

 1.  

Steven

8

15

14

 

10

 

20

67

89%

 1.  

Harry

8

17

13

 

9

 

17

64

85%

 1.  

Alex

8

17

12

 

8

 

18

63

84%

 1.  

Vilma

8

17

11

 

7

 

16

59

79%

 1.  

Annie

8

14

11

 

9

 

15

57

76%

 1.  

Mark

8

10

14

 

7

 

15

54

72%

 1.  

Pinky

8

11

8

 

9

 

13

49

65%

 1.  

Rolando

6

11

0

 

1

 

14

32

43%

 1.  

Jason

4

6

6

 

1

 

8

25

33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS2B24

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS1B26

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi giữa kỳ- Lớp GN1A30

Xem tiếp

Học tiếng anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - TEENS1B14

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS2B12

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí