Việt Nam English

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi giữa kỳ- Lớp KIDS2A19

13/09/2017 - 390 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi giữa kỳ- Lớp KIDS2A19

SMART START 2A (KIDS2A19) MIDTERM RESULT

Names

Alphabet

 

20

Numbers

 

10

Vocabulary (matching)

30

Writing & Speaing

10

 

Total

 

70

%

 

100

Andy

20

10

30

10

70

100

My

19

10

30

10

69

99

Anna

19

10

29

10

68

97

Lucy

16

10

30

10

66

94

Tina

16

8

26

10

60

86

Nat

15

8

27

10

60

86

Lina

9

10

30

10

69

84

Ken

13

10

29

6

58

83

Julie

11

8

29

10

58

83

John

13

9

23

10

55

79

Noah

13

9

23

10

55

79

Tom

13

9

22

4

48

69

Linda

11

8

17

10

46

66

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí