Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS1A6

27/04/2017 - 3275 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS1A6

                      MIDTERM TEST RESULT

                                               TEENS1A6

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

22

24

15

10

14

15

100

100%

1

Harry 1

19

24

12

8

9

15

87

87%

2

Helen

22

24

15

8

8

13

90

90%

3

Hannah

21

24

15

9

7

15

91

91%

4

Emily

21

21

14

9

9

15

89

89%

5

Lina

22

24

15

5

9

15

90

90%

6

Jack

19

20

10

10

9

15

83

83%

7

An

21

24

10

8

8

15

86

86%

8

Mike

18

24

11

8

7

12

80

80%

9

Peter

22

22

15

8

8

13

88

88%

10

Conan

20

24

13

9

11

13

90

90%

11

Tony

18

24

14

8

9

12

85

85%

12

Sam

17

22

12

7

6

12

76

76%

13

Sandy

22

24

15

8

9

15

93

93%

14

Jenny

22

24

14

8

7

13

88

88%

15

Harry 3

11

15

10

6

7

13

62

62%

16

Erick

10

24

14

9

 6

13

76

76%

17

Shaun

21

24

13

4

8

12

82

82%

18

Kate

7

15

4

-

-

5

31

31%

19

Ella

11

12

6

-

3

5

37

37%

20.

Anna

19

24

15

10

7

13

88

88%

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS23_5B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí