Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS1A8

10/08/2017 - 834 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS1A8

MIDTERM TEST RESULT

TEENS1A8

   

               

No.

Student's Name

Grammar

Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

58

73

28

10

10

10

189

100%

1

Alisa

55

71

27

9

8

7

177

94%

2

Jack

43

41

25

6

6

7

128

68%

3

David

46

59

26

5

8

7

151

80%

4

Kevin

55

59

25

7

9

7

162

86%

5

Tom

52

61

28

10

8

8

167

88%

6

Lina

55

59

25

9

6

7

161

85%

7

Marie

53

69

27

9

9

8

173

92%

8

Bob

42

56

24

9

8

8

147

78%

9

Linda

45

51

24

7

9

7

143

76%

10

Eala

55

61

26

8

5

7

162

86%

11

Anna

26

36

16

6

2

6

92

48%

12

Cherry

22

17

8

4

3

5

59

31%

13

Mary

45

46

18

5

7

5

126

67%

14

Ben

14

40

-

-

1

5

60

32%

15

Wendy

56

63

24

6

4

6

159

84%

16

Yuko

53

72

28

8

5

7

173

92%

17

Bill

58

71

28

10

9

8

184

97%

18

Sophie

41

63

25

7

6

8

150

79%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh

sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS15_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2A25

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2A26

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS8_5B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí