Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS3B10

10/08/2017 - 705 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp TEENS3B10

                    MIDTERM TEST RESULT

                                                                            TEENS3B10

Name

Grammar

 

34

Vocabulary

 

29

Communication

 

10

Listening

Speaking

20

Reading

Writing

15

Total

 

108

Percentage

 

100

Spark

30

28

10

18

14

100

93

Jim

30

28

10

17

12

97

90

Jasmine

30

26

10

16

14

96

89

Alice

32

23

8

16

13

92

85

Joy

27

25

9

17

11

89

82

Allan

31

21

8

17

12

89

82

Paul

27

26

7

15

10

85

79

John

24

24

6

19

10

83

77

Daisy

24

22

9

15

13

83

77

Rob

23

26

8

15

10

81

75

Nick

19

17

3

16

10

65

60

Jason

18

20

1

16

6

61

57

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS15_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2A25

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2A26

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS8_5B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí