Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2A11

18/03/2017 - 618 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các bạn lớp KIDS2A11 kết quả thi cuối khóa. Các bạn hãy cố gắng hơn nữa trong những bài thi sau nhé!

FINAL TEST RESULT

KIDS2A-11

 

No. Student's Name Identication Writing and grammar Vocabulary Speaking Listening Total Percentage
9 24 20 27 20 100 100%
1 Nguyễn Nguyệt Vi 9 24 20 27 20 100 100%
2 Hoàng Ngọc Linh 8 24 17 23 20 92 92%
3 Triệu Đức Minh 8 24 18 24 20 94 94%
4 Cao Thị Uyên Nhi 4 24 8 23 20 79 79%
5 Nguyễn Phương Thảo 7 24 17 24 20 92 92%
6 Nguyễn Huy Hiếu 8 24 13 24 16 85 85%
7 Kim Ngọc Hà 9 24 19 22 17 91 91%
8 Trịnh Minh Tuệ 9 24 20 25 20 98 98%
9 Vũ Tiến Hưng 9 23 18 26 20 96 96%
10 Vũ Đức Hoàng 7 24 10 25 18 84 84%
11 Trần Phương Mai 5 24 19 27 20 95 95%
12 Tạ Hồng Kỳ 8 24 18 27 20 97 97%
13 Hồ Tùng Anh 7 20 19 26 20 92 92%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này.

Note (Ghi chú):

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):                85-90 %

-     Pass (Đạt):                   75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 757 464 - 3 757 565

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA - LỚP KINDY2A-20

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - LỚP KIDS4A-12

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI KẾT KHÓA - LỚP TEENS2A12

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA - LỚP KINDY3A-2

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - LỚP KIDS2B-15

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí