Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KINDY2A-15

28/08/2017 - 576 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp KINDY2A-15 kết quả thi cuối khóa. Congratulations!

FINAL TEST RESULT

KINDY2A-15

STT Họ và tên Nói Nghe Phát âm Nhận biết Total Percentage
16 4 8 8 36 100%
1 Hoàng Lan 10 4 8 8 30 83%
2 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10 4 8 8 30 83%
3 Nguyễn Tiến Bách Bảo 14 4 8 8 34 94%
4 Đặng Thị Thu Thủy 14 4 8 8 34 94%
5 Bế Thanh Trúc 6 1 6 8 21 58%
6 Lê Lương Bằng 6 3 8 8 25 69%
7 Lê Trung Dũng 16 4 8 8 36 100%
8 Nguyễn Ngọc Diệp 6 3 8 8 25 69%
9 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 16 4 7 8 35 97%
10 Nguyễn Hữu Phúc 12 4 8 8 32 89%
11 Vũ Hoàng Tùng 6 3 8 8 25 69%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này.

Note (Ghi chú):

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 757 464 - 3 757 565

Bài viết liên quan

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY2A16

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY2A14

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP GN1B16

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY3B9

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY2A11

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí