Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS2A-10

28/08/2017 - 628 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp TEENS2A-10 kết quả thi cuối khóa. Congratulations!

FINAL TEST RESULT

TEENS2A-10

STT Họ và tên HV Ngữ Pháp Từ vựng Viết Nói Đọc Nghe Tổng Phần trăm
40 40 20 20 10 10 140 100%
1 Tạ Ngọc Quỳnh Trang 40 40 16 16 8 8 128 91%
2 Trần Hữu Nam 37 38 13 15 10 10 123 88%
3 Hà Nguyên Bằng 34 38 16 14 10 10 122 87%
4 Hoàng Tuyết Lan 40 38 14 14 7 9 122 87%
5 Nguyễn Quỳnh Mai 30 33 16 12 9 10 110 79%
6 Đàm Thế Hùng 40 40 15 14 10 10 129 92%
7 Hoàng Nhất Nam 36 37 13 13 8 10 117 84%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này.

Note (Ghi chú):

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 757 464 - 3 757 565

Bài viết liên quan

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY2A16

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY2A14

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP GN1B16

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY3B9

Xem tiếp

OCEAN NB: KẾT QUẢ THI LỚP KINDY2A11

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí