Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS2A-17

13/10/2017 - 402 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các bé lớp KIDS2A-17 kết quả thi giữa khóa. Các bé hãy cố gắng hơn nữa trong những bài thi sau nhé!

MID TEST RESULT

KIDS2A-17

 

No. Student's Name Listening Reading Writing Speaking Total Percentage
12 100% 8 100% 12 100% 10 100% 42 100%
1 Nguyễn Thùy Dương 12 100% 8 100% 12 100% 7 70% 39 93%
2 Cam Thị Ngọc Châu 11 92% 7 88% 9 75% 5 50% 32 76%
3 Đỗ Minh Tiến 10 83% 6 75% 10 83% 7 70% 33 79%
4 Lê Đăng Tuấn Quang 11 92% 7 88% 9 75% 5 50% 32 76%
5 Vũ Nhật Anh 10 83% 7 88% 9 75% 5 50% 31 74%
6 Trần Ngọc Nhất Linh 12 100% 5 63% 12 100% 5 50% 34 81%
7 Nguyễn Trần Khánh Huyền 11 92% 7 88% 10 83% 6 60% 34 81%
8 Phạm Xuân Hải Đăng 12 100% 7 88% 8 67% 5 50% 32 76%
9 Nguyễn Minh Châu 9 75% 5 63% 8 67% 6 60% 28 67%

 

Note (Ghi chú):
Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này.

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):                85-90 %

-     Pass (Đạt):                   75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02082.200.999

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA - LỚP TEENS5_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA - LỚP KIDS3_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI KẾT KHÓA - LỚP KINDY4_2B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI KẾT KHÓA - LỚP KIDS13_5A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI KẾT KHÓA - LỚP KINDY2_1B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí