Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KINDY2B25

10/08/2017 - 553 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp KINDY2B25 kết quả thi giữa khóa. Chúc mừng các em đã đạt được kết quả cao trong bài thi.

MID TEST RESULT

KINDY2B25

 

No. Student's Name Vocabulary Writing Listening Reading Speaking Total
5 10 3 2 10 30 100%
1 Phạm Tùng Lâm 5 10 3 2 7 27 90%
2 Lê Minh Ngọc 5 10 3 2 5.5 25.5 85%
3 Dư Phương Dung 5 10 3 2 4.5 24.5 82%
4 Vũ Đình Quốc Bảo 5 10 3 2 8 28 93%
5 Đặng Hà Anh 5 10 3 2 5 25 83%
6 Nguyễn Hoàng Anh 5 10 3 2 9 29 97%
7 Lưu Ngọc Châu 4 10 3 2 9 28 93%
8 Nguyễn Phú Thái 5 10 3 2 4.5 24.5 82%
9 Nguyễn Anh Dũng 5 9 3 2 9 28 93%
10 Hà Đức Trí 4 10 3 2 9 28 93%
11 Nguyễn Hoàng Tùng 5 9 3 2 9 28 93%
12 Nguyễn Anh Đức 5 10 3 2 4.5 24.5 82%
13 Nguyễn Hà Linh 5 10 3 2 3 23 77%
14 Vũ Đức Kiên 5 10 3 2 2 22 73%
15 Nguyễn Hồng Ngọc 5 9 3 2 5.5 24.5 82%
16 Trần Hương Giang 5 9 3 2 5.5 24.5 82%
17 Nguyễn Minh Hoàng 5 10 3 2 10 30 100%

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này.

Note (Ghi chú):

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 757 464 - 3 757 565

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA - LỚP KIDS3B-1

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - LỚP KINDY3A2

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA - LỚP KIDS3A1

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - LỚP KIDS3B-13

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - LỚP KINDY2B-28

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí