Việt Nam English

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS4B-8

09/09/2017 - 89 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Phủ Lý xin gửi đến các học viên lớp KIDS4B-8 kết quả thi cuối khóa. Chúc cả lớp có thêm nhiều giờ học vui vẻ, bổ ích và đạt được những kết quả cao hơn nữa tại Ocean Edu Phủ Lý.

Bài viết liên quan

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS1A-22

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KINDYB1-1

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS4B-10

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS1A-21

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra giữa khóa lớp KIDS1A-21

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí