Việt Nam English

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KINDYB1-1

09/09/2017 - 825 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Phủ Lý xin gửi đến các học viên lớp KINDYB1-1 kết quả thi cuối khóa. Chúc cả lớp có thêm nhiều giờ học vui vẻ, bổ ích và đạt được những kết quả cao hơn nữa tại Ocean Edu Phủ Lý.

FINAL - TEST RESULT

 
 

KINDYB1-1

 

No

Student name

Grammar

Vocabulary

Writing

Listening

Reading

Speaking

Total

Percentage

 

12

12

10

6

6

12

58

100%

 

1

Mimi

12

12

10

6

6

12

58

100%

 

2

Chris

12

12

10

6

6

12

58

100%

 

3

Jane

12

12

10

6

6

11

58

100%

 

4

Lily

9

9

10

6

6

9

49

88%

 

5

Johnny

11

11

10

6

6

11

55

96%

 

6

Sams

12

12

10

6

6

12

58

100%

 

7

Anna

12

12

9

5

6

12

56

96%

 

8

Ben

12

12

10

6

6

12

58

100%

 

 9

Dexter

11

11

10

5

6

11

55

93%

 

 10

Sun

12

12

10

6

6

6

12

100%

 

 11

Anna

12

12

10

6

6

12

58

100%

 

12

Daisy

8

8

10

6

3

8

46

75%

 

 

- Chú ý:

+    Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

+    Comment của giáo viên sẽ được Phòng Đào Tạo gửi tới từng học viên.

+    Những học viên nào không có trong danh sách trên sẽ không nhận được comment.

+    Những học viên không nhận được comment xin báo ngay với Phòng Đào tạo

- Phân loại:

 95 - 100% - Excellent

90 - 95% - Very Good 

 85 - 90% - Good
 
 75 - 85% - Passed
 
 75 - below - Failed

Bài viết liên quan

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 11 NĂM 2017 - OCEAN EDU PHỦ LÝ

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS1A-22

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS4B-10

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS4B-8

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS1A-21

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí