Việt Nam English

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp TEENS3B-6 - Ocean Edu Phủ lý

20/04/2017 - 637 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Phủ Lý xin gửi đến các học viên lớp TEENS3B-6 kết quả thi cuối khóa. Chúc cả lớp có thêm nhiều giờ học vui vẻ, bổ ích và đạt được những kết quả cao hơn nữa tại Ocean Edu Phủ Lý.

FINAL TEST RESULT

 
 
 

TEENS2B-13

 
 

No

Student's
name

Grammar

Vocabulary

Writing

Listening

Reading

Speaking

Total

Percentage

 

40

40

10

10

15

10

125

100%

 

1

Jason

24

23

8

10

4

8

77

67%

 

2

Robin

21

18

7

9

8

9

72

67%

 

3

Turbo

23

26

9

10

12

9

89

81%

 

4

Jenny

37

33

10

5

12

10

107

86%

 

5

Mooray

27

19

9

5

13

9

82

72%

 

6

Nikki

34

28

9

8

12

10

101

84%

 

7

Casyhoon

23

17

9

10

6

10

75

72%

 

8

Dave

17

19

8

5

7

10

66

61%

 

9

Tina

37

31

9

8

12

10

107

87%

 

10

Don

30

30

9

8

11

10

98

82%

 

11

Lee

26

21

7

7

5

9

75

64%

 

12

Rose

28

25

8

6

11

9

87

73%

 

13

Hary

31

25

9

8

10

10

93

79%

 

14

X

20

9

0

9

1

9

48

73%

 

 

- Chú ý:

+    Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

+    Comment của giáo viên sẽ được Phòng Đào Tạo gửi tới từng học viên.

+    Những học viên nào không có trong danh sách trên sẽ không nhận được comment.

+    Những học viên không nhận được comment xin báo ngay với Phòng Đào tạo

- Phân loại:

 95 - 100% - Excellent

90 - 95% - Very Good 

 85 - 90% - Good
 
 75 - 85% - Passed
 
 75 - below - Failed

Bài viết liên quan

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 11 NĂM 2017 - OCEAN EDU PHỦ LÝ

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS1A-22

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KINDYB1-1

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS4B-10

Xem tiếp

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa lớp KIDS4B-8

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí