Việt Nam English

KẾT QUẢ THI GIỮA KÌ LỚP KIDS2B19

19/03/2017 - 774 lượt xem

0 stars / 0 rates

Phòng Đào Tạo Ocean Edu Thanh Hóa xin trân trọng thông báo kết quả thi giữa kỳ lớp Kids2b19. Chúc mừng các con. Các con hãy tiếp tục cố gắng để tiến bộ hơn nữa trong học kỳ còn lại nhé.

   

                                KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP KIDS2B19
STUDENTS VOCABULARY READING SPEAKING WRITING LISTENING TOTAL
20 15 10 15 10 100%
STEVEN 17 13 7 12 8 81%
PINKY 18 14 9 13 8 89%
SARAH  20 15 10 14 10 99%
BEN 19 15 10 13 10 96%
Cindy 20 15 9 10 10 91%
BRIAN 18 15 9 9 10 87%
MERY 17 13 8 9 9 80%
ELSA 17 13 8 8 8 77%
JENNY 20 15 10 10 9 91%
PETER 16 12 7 7 8 71%
Alex 12 9 8 9 9 67%
Lucas 13 12 8 8 7 69%
Danny 16 12 7 8 7 71%

Bài viết liên quan

KẾT QUẢ THI CUỐI KÌ LỚP TEENS1A22

Xem tiếp

KẾT QUẢ GIỮA KÌ LỚP KIDS5A21

Xem tiếp

KẾT QUẢ CUỐI KÌ LỚP KIDS4B20

Xem tiếp

KẾT QUẢ THI GIỮA KÌ LỚP KIDS5B14

Xem tiếp

KẾT QUẢ THI GIỮA KÌ KIDS2A26

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí