Việt Nam English

Kết quả thi giữa kỳ - Lớp GN1A24

10/10/2017 - 437 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa kỳ - Lớp GN1A24

 

MIDTERM TEST RESULT

GN1A24

 

 

 

 

 

No.

Student's Name

Vocabulary

Grammar

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

Percentage

73

49

28

20

10

20

200

100.00%

1

WENDY

67

48

28

17

9

18

187

93.50%

2

MAY

73

46.5

27

19

6

15

186.5

93.25%

3

EMMA

71

45

28

18

6

17

185

92.50%

4

CANDY

72

46.5

28

16

6

15

183.5

91.75%

5

ANNA

70

43

28

17

8

16

182

91.00%

6

HANNIE

67

46

27

18

6

17

181

90.50%

7

HANNA

66

44

28

17

6

16

177

88.50%

8

MINH

69

45.5

24

15

6

14

173.5

86.75%

9

RUBY

60

43.5

28

17

6

17

171.5

85.75%

10

ELSA

67

44

28

13

5

14

171

85.50%

11

AMY

59

45.5

28

17

5

15

169.5

84.75%

12

BACK

57

45.5

28

15

8

15

168.5

84.25%

13

VICKY

56

44

23

15

3

14

155

77.50%

14

PETER

62

38

7

10

4

10

131

65.50%

15

VAN

34

38

27

16

2

14

131

65.50%

16

BELL

53

39

8

0

5

4

109

54.50%

17

TONY

40

29.5

16

8

3

11

107.5

53.75%

18

DAVID

31

29.5

14

10

5

16

105.5

52.75%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS25_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS19_2B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS12_Pre.IELTS

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS11_5B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS2_2B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí