Việt Nam English

Lịch khai giảng dự kiến tháng 12/2016 - Ocean Edu Hải Dương Thanh Niên

10/12/2016 - 860 lượt xem


Ocean Edu Thanh Niên xin thông báo lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh trong tháng 12 năm 2016.

thời khóa biểu

Trên đây là lịch khải giảng dự kiến. Để cập nhật thông tin chính xác, quý khách vui lòng liên hệ:
Ocean Edu Thanh Niên Hải Dương  - Số 281 Thanh Niên, P. Hải Tân, TP Hải Dương
Điện thoại: 03203.55.2222 - 03203.55.2223
Email: ocean_haiduong@oceanedu.vn

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

Lịch khai giảng dự kiến tháng 11/2016 - Ocean Edu Hải Dương Thanh Niên

Ocean Edu Thanh Niên xin thông báo lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh trong tháng 11 năm 2016.

Xem chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến tháng 11/2016 - OceanEdu Hải Dương Bà Triệu

Ocean Hải Dương Bà Triệu xin thông báo lịch khai giảng các khóa học trong tháng tháng 11 năm 2016.

Xem chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến tháng 10/2016 - Ocean Edu Hải Dương Thanh Niên

Ocean Edu Thanh Niên xin thông báo lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh trong tháng 10 năm 2016.

Xem chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến tháng 10/2016 - Ocean Edu Hải Dương Bà Triệu

Ocean Edu Bà Triệu xin thông báo lịch khai giảng các khóa học trong tháng 10 năm 2016.

Xem chi tiết