Việt Nam English

Tôi muốn học thử có được không ?

15/11/2016 - 1156 lượt xem


Bạn có thể học thử ngay tại các lớp đã khai giảng, để hiểu trực tiếp lớp học mà các bạn sẽ được trải nghiệm.

Bạn nên liên hệ để được đăng ký học thử vào lớp học theo đúng trình độ của học viên. (Đăng ký học trải nghiệm tại đây)

Bài viết liên quan

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí