Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

RAFAEL "RAF" ACERO
RAFAEL "RAF" ACERO
Teacher

Trước khi đến với Ocean Edu, thầy Talph Acero đã có kinh nghiệm 7 năm là giảng viên Tiếng Anh tại các trường đại học như trường đại học Thành phố Bago (Bago City College), trường (Trinity University of Asia), trường đại học Carlos Hilado bang Memorial (Carlos Hilado Memorial State College). Từ kinh nghiệm thực tế lâu năm cùng với nền tảng cơ bản về ngành giáo dục thầy từng theo học, Ralph Acero đã đồng hành cùng bao khóa học viên tại Ocean Edu và luôn tận tụy truyền dạy từ chính kinh nghiệm bản thân để hiểu và giúp học sinh mình nhanh hơn

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
MARZANNE DE BEER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
CHRISTINA ELIZABETH HAGLUND
(Teacher)
CHRISTO WESSELS
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)