Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS24_3A

16/10/2018 - 983 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS24_3A

 FINAL TEST RESULT

KIDS24_3A

No.

Student's Name

Listening

Writing

Vocabulary

Speaking

Grammar

Total

Percentage

20

20

20

20

20

100

100%

1

JANE

19

20

20

18

20

97

97%

2

ELSA

20

20

20

17

19

96

96%

3

ELLA

20

20

19

18

19

96

96%

4

SARAH

20

20

20

17

18

95

95%

5

HARRY

20

17

20

17

20

94

94%

6

NICK

19

18

20

17

18

92

92%

7

AMY

18

18

20

18

19

92

92%

8

HELEN

19

18

20

16

18

91

91%

9

THU

19

18

18

17

18

90

90%

10

LYN

18

18

19

17

16

88

88%

11

ALEX

17

18

20

16

15

86

86%

12

LUCAS

16

18

18

15

18

85

85%

13

GEORGE

17

18

17

17

15

84

84%

14

DAN

16

18

17

16

16

83

83%

15

SAM

16

17

16

16

15

80

80%

16

JOHN

15

15

16

15

15

76

76%

17

BUBBY

15

15

15

15

15

75

75%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent (Xuất sắc)                                            90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)                                                           75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUT

                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS6_1B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN10_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS15_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS14_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS20_4A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí