Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS6_1B

15/10/2018 - 814 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS6_1B

FINAL TEST RESULT

TEENS6_1B

MIDTERM TEST RESULTS

 

Name

Grammar

Vocabulary

Use of English

Reading

Listening

Writing

Speaking

Total

 

20

20

10

16

10

12

12

100

TIM

18

18

9

14

9

12

11

91

VY 2

20

17

8

14

8

12

11

90

NIKA

20

18

8

11

7

10

11

85

STEVE

14

17

8

13

10

12

11

85

VIVIAN

20

16

6

11

8

12

10

83

FLOWER

18

15

6

11

9

12

10

81

JOHN

13

15

7

12

6

8

11

72

GREY

10

16

7

7

10

10

10

70

CHARLIE

10

17

4

8

9

10

11

69

IVAN

12

16

6

11

6

8

10

69

RITA

15

18

2

6

5

12

11

69

WILLIAM

9

15

5

13

7

9

10

68

HONEY

15

16

1

5

9

7

9

62

DONNA

9

14

3

5

10

10

9

61

PETER1

11

9

5

10

5

8

8

56

VY 1

15

11

2

7

4

7

9

55

PETER2

8

15

6

4

4

7

9

53

JANE

11

16

0

3

3

7

9

49

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

-         Excellent (Xuất sắc):    80-100 %

-         Very Good (Giỏi):        70-79 %

-         Good (Khá):                  60-69 %

-         Poor (Trung bình):        50-59 %

 -        Failed (Không đạt):     below 50%

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

OCEAN BUÔN MA THUỘT

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS24_3A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN10_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS15_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS14_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS20_4A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí