Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN10_1A

03/10/2018 - 1508 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN10_1A

 FINAL TEST RESULT

GN10_1A

Name

Grammar

Vocabulary

Pronunciation

Reading

Listening

Speaking

Total

Percentage

 

30

40

20

15

20

15

140

100

Lyly

30

40

17

15

20

15

137

98

Ann

29

40

20

14

17

15

135

96

Eries

30

40

16

15

19

14

134

96

Marry

30

35

14

11

18

15

123

88

Bella

25

37

19

14

17

11

123

88

Lucy

28

36

14

15

17

12

122

87

Angel

25

35

17

14

17

13

121

86

Amanda

23

36

16

12

18

15

120

86

Sina

23

37

13

12

19

15

119

85

Jessica

25

37

16

13

16

12

119

85

Dragon

25

34

14

14

16

13

116

83

Ben

23

38

12

13

17

13

116

83

Max

24

33

11

11

16

12

107

76

Harry

19

27

17

10

18

12

103

74

Eagle

16

33

13

10

18

12

102

73

Lee

19

27

11

14

18

12

101

72

Pon

27

21

8

12

18

12

98

70

David

15

23

15

6

14

11

84

60

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent (Xuất sắc)                                            90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)                                                           75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUT

                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS24_3A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS6_1B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS15_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS14_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS20_4A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí