Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS15_1A

21/09/2018 - 1786 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS15_1A

 

 
     

       
   

 

                                        MIDTERM TEST RESULT

TEENS15_1A

NAME

LISTENING

GRAMMAR

VOCABULARY

READING

WRITING

SPEAKING

TOTAL

%

10

15

15

32

12

12

96

100

DIANA

6

12

15

30

12

9

84

87,5

HARRY

7

15

15

31

12

11

91

95

BEN

6

15

15

28

10

10

84

87,5

JANE

8

15

15

30

12

10

90

94

ROGER

8

11

14

30

12

11

86

90

SOPHIA

9

14

15

30

12

10

90

94

ANDREA

6

15

11

28

12

10

82

85

JOSH

6

14

9

29

12

11

81

84

IAN

5

10

13

24

11

10

73

76

CRAY

5

5

9

27

8

8

62

65

MARIE

9

10

9

28

10

9

75

78

MAX

7

9

8

24

10

8

66

69

JOHN

6

10

13

15

8

8

60

62

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUT

                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS24_3A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS6_1B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN10_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS14_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS20_4A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí