Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP TEENS1B8

22/11/2017 - 2134 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp TEENS1B-8 kết quả thi kết khóa. Các em hãy cố gắng hơn nữa trong những bài thi sau nhé!

FINAL TEST RESULT

TEENS1B-8

STT Họ và tên Ngữ pháp Từ vựng Viết Đọc Nghe Tổng điểm
38 12 23 18 9 100 100%
1 Chu Bạch Phương Anh  38 12 17 18 7.5 93 93%
2 Ngô Phan Hồng Nhung 37 12 18 18 9 94 94%
3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 34 12 19 18 9 92 92%
4 Trần Hà Anh 38 12 19 16 8 93 93%
5 Trần Phương Mai 38 12 17 18 9 94 94%
6 Vũ Ngọc Dương 35 12 12 13 9 81 81%
7 Vũ Quỳnh Phương  38 11 13 13 6 81 81%
8 Trần Hải Linh 36 12 16 16 6 86 86%
9 Lê Thế Minh - Alex 25 11 10.5 13.5 9 69 69%
10 Nguyễn Vũ Thảo Linh 38 8 17 11 8 82 82%
11 Chu Hồng Ngọc 38 10 21 18 7 94 94%
12 Nguyễn T. Khánh Linh 38 8 17 11 8 82 82%
13 Đào Quang Hiếu 26 9 14 12 4 65 65%
14 Ngô Nhật Minh 29 9 17 17 9 81 81%
15 Tống Khánh Chi 38 10 23 17 9 97 97%
16 Nguyễn T. Thúy Hường 38 12 19 17 6 92 92%
17 Vũ Hồng Ly 35 10 18 15 8 86 86%
18 Trần Ng. Phương Uyên 35 12 13 18 9 87 87%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều và học viên bỏ thi sẽ không có mặt trong danh sách này.

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 01 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.2.200.999

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí