Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS2A-7

02/07/2016 - 4653 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp TEENS2A-7 kết quả thi giữa khóa. Congratulations!

MIDTERM TEST RESULT 

TEENS2A-7

No. Student's Name Grammar  Vocabulary Listening Writing Reading Total Percentage
20 20 10 10 10 70 100%
1 Nguyễn Hằng Khánh Linh 20 18 10 9 10 67 96%
2 Nguyễn Thị Như Ý 19 20 10 8 10 67 96%
3 Hà Hoàng Thảo Vy 17 20 10 8 10 65 93%
4 Vũ Ngọc Trâm 8 11 10 5 10 44 63%
5 Ma Anh Vũ 17 17 10 5 8 57 81%
6 Nguyễn Thảo Nhi 15 16 10 8 10 59 84%
7 Mã Hải Linh 7 11 10 6 6 40 57%
8 Bùi Thị Thùy Dương 18 14 10 8 10 60 86%
9 Hoàng Hải Dương 7 10 4 5 10 36 51%
10 Nguyễn Phúc An 14 6 8 6 10 44 63%
11 Hoàng Thị Thanh Uyên 10 15 6 5 10 46 66%
12 Đỗ Minh Thu 10 17 6 7 10 50 71%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

-      Excellent (Xuất sắc):    80-100 %

-      Very Good (Giỏi):        70-79 %

-      Good (Khá):                  60-69 %

-     Poor (Trung bình):        50-59 %

 -    Failed (Không đạt):     below 50%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 757 464 - 3 757 565

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí