Việt Nam English

Lớp học gồm bao nhiêu học viên 1 lớp?

15/11/2016 - 14142 lượt xem

2,75 stars / 4 rates

Để tạo được hiệu quả tương tác giữa giáo viên và học viên cũng như đảm bảo chất lượng giảng đào tạo, số lượng học viên mỗi lớp tại Ocean Edu trung bình từ 12 - 16 học viên/ lớp.

Bài viết liên quan

Giáo viên là người Việt hay người nước ngoài?

Xem tiếp

Phương pháp học ở Ocean Edu là phương pháp gì ?

Xem tiếp

Trung tâm dạy giáo trình gì ?

Xem tiếp

Thời gian học một khóa như thế nào ?

Xem tiếp

Chính sách bảo đảm chất lượng khóa học thế nào ?

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí