Việt Nam English

Thời gian học một khóa như thế nào ?

15/11/2016 - 22437 lượt xem

3,67 stars / 3 rates

Thời gian học của các lớp là 2 buổi/ tuần và từ 1,5 - 2 tiếng mỗi buổi tùy từng khóa học.

Mỗi khoá sẽ kéo dài trong 12 tuần. Trong mỗi khoá sẽ có các bài kiểm tra trình độ học viên giữa khoá và cuối khoa; giúp đánh giá được kết quả học của học viên kịp thời, đồng thời điều chỉnh khoá học cho phù hợp với từng học viên.

Bài viết liên quan

Giáo viên là người Việt hay người nước ngoài?

Xem tiếp

Phương pháp học ở Ocean Edu là phương pháp gì ?

Xem tiếp

Trung tâm dạy giáo trình gì ?

Xem tiếp

Lớp học gồm bao nhiêu học viên 1 lớp?

Xem tiếp

Chính sách bảo đảm chất lượng khóa học thế nào ?

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí