Việt Nam English

Tôi muốn học thử có được không ?

15/11/2016 - 7220 lượt xem

2 stars / 1 rates

Bạn có thể học thử ngay tại các lớp đã khai giảng, để hiểu trực tiếp lớp học mà các bạn sẽ được trải nghiệm.

Bạn nên liên hệ để được đăng ký học thử vào lớp học theo đúng trình độ của học viên. (Đăng ký học trải nghiệm tại đây)

Bài viết liên quan

Giáo viên là người Việt hay người nước ngoài?

Xem tiếp

Phương pháp học ở Ocean Edu là phương pháp gì ?

Xem tiếp

Trung tâm dạy giáo trình gì ?

Xem tiếp

Lớp học gồm bao nhiêu học viên 1 lớp?

Xem tiếp

Thời gian học một khóa như thế nào ?

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí