ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI 

  • Bước 1: Đến tất cả các chi nhánh của Ocean Edu trên toàn quốc
  • Bước 2: Nhận tư vấn từ chuyên viên đào tạo tại chi nhánh 
  • Bước 3: Nộp lệ phí thi và đăng ký dự thi theo form 
  • Bước 4: Nhận thông báo lịch thi và chuẩn bị cho kì thi 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Tiêu đề

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Tiêu đề

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Tiêu đề