Việt Nam English

Chương trình học

Lộ trình học tại Ocean Edu
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi

Là một chương trình Anh ngữ vui nhộn, theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 8 level , chương trình họ ...

Xem tiếp
Challenge English - Chương trình tiếng Anh 6-11 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 3 trình độ ở 12 level khác nhau được soạn thảo ...

Xem tiếp
Focus English - Chương trình tiếng Anh 11-16 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 6 trình độ ở 12 cấp độ khác nhau theo thứ tự tă ...

Xem tiếp
Luyện thi IELTS

Chương trình luyện thi IELTS của OCEAN được biên soạn và thiết kế dựa trên những nghiên cứu chuyên s ...

Xem tiếp
Luyện thi TOEIC

Chương trình Luyện thi Toeic tại Ocean Edu được biên soạn và thiết kế nhằm củng cố, nâng cao các kỹ ...

Xem tiếp