Việt Nam English

Chương trình học

Lộ trình học tại Ocean Edu IELTS TOEIC Discovery Challenge Focus
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi

Là một chương trình Anh ngữ vui nhộn, theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 8 level , chương trình họ ...

Xem tiếp
Challenge English - Chương trình tiếng Anh 6-11 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 3 trình độ ở 12 level khác nhau được soạn thảo ...

Xem tiếp
Focus English - Chương trình tiếng Anh 11-16 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 6 trình độ ở 12 cấp độ khác nhau theo thứ tự tă ...

Xem tiếp
Luyện thi IELTS

Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế đặc biệt củng cố và hoàn thiện toàn diện 4 kỹ năng Nghe, ...

Xem tiếp
Luyện thi TOEIC

Chương trình luyện thi TOEIC là chương trình được thiết kế đặc biệt củng cố và hoàn thiện toàn diện ...

Xem tiếp
Luyện thi chứng chỉ Cambridge

Chương trình Anh ngữ luyện thi chứng chỉ Cambridge được thiết kế đặc biệt cho đối tượng học sinh trê ...

Xem tiếp