Việt Nam English

Tiếng Anh Trẻ Em

Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi

Discovery English - Chương trình tiếng Anh 4-6 tuổi

Là một chương trình Anh ngữ vui nhộn, theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 8 level , chương trình họ ...

Xem tiếp
Challenge English - Chương trình tiếng Anh 6-11 tuổi

Challenge English - Chương trình tiếng Anh 6-11 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 3 trình độ ở 12 level khác nhau được soạn thảo ...

Xem tiếp
Focus English - Chương trình tiếng Anh 11-16 tuổi

Focus English - Chương trình tiếng Anh 11-16 tuổi

Là chương trình theo khung đào tạo chuẩn Châu Âu với 6 trình độ ở 12 cấp độ khác nhau theo thứ tự tă ...

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí