Việt Nam English

Giải Thưởng & Chứng Nhận

Một hành trình phát triển liên tục không ngừng, sau 12 năm xây dựng và phát triển, Ocean Edu Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh. Hiện Ocean Edu Việt Nam sở hữu nhiều giải thưởng và thành tựu về uy tín thương hiệu, khẳng định về chất lượng đào tạo, cũng như uy tín của Ocean Edu trong việc phát triển, định hướng các thế hệ học sinh Việt Nam có tri thức, tư duy xã hội, cư xử nhân văn.

GIẢI THƯỞNG “TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIN CẬY NĂM 2018”

Trong tiến trình phát triển, các Doanh nghiệp đặc biệt là Ocean Edu luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện cam kết bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu Quốc Gia. Vượt qua hàng ngàn Thương hiệu uy tín, Ocean Edu đã được chứng nhận đạt Top 10 Thương hiệu tin cậy 2018, giải thưởng do Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý cùng Viện nghiên cứu Khoa học Nhân lực Tài lực, Tạp chí Việt Nam Hội Nhập chứng nhận.

GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Phát triển bền vững đã và đang trở thành mục tiêu hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Và trong chiến lược ấy, cộng đồng các Doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển của quốc gia. Giải thưởng “Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững” tại Việt Nam do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân (VHDN) phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức để vinh danh những Doanh nghiệp đã nỗ lực đóng góp đáng kể cho mục tiêu chung phát triển bền vững của đất nước.

 

GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM 2015”

Giải thưởng “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục năm 2015” do Văn phòng Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương các Cơ quan, Đơn vị, thầy cô giáo, doanh nhân, doanh nghiệp cùng các nhà quản lý Giáo dục đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo, Khuyến học – Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm vừa qua.

 

GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG”

Giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam uy tín chất lượng” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

 

GIẢI THƯỞNG TOP 100 DỊCH VỤ VÀNG VÌ CUỘC SỐNG VIỆT

Giải thưởng “Top 100 dịch vụ Vàng vì cuộc sống Việt” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung Ương để hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp đáng kể cho mục tiêu chung phát triển bền vững của đất nước.

 

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG TỒN CÙNG DÂN TỘC

Giải thưởng “Thương hiệu trường tồn cùng dân tộc” được trao tặng trong khuôn khổ chương trình giao lưu nghệ thuật “Doanh nghiệp văn hóa chung tay xây dựng đất nước” và “Biểu dương Doanh nhân Vàng thế kỷ 21, Thương hiệu trường tồn cùng dân tộc” nhằm tôn vinh các doanh nhân Việt Nam và đề cao Văn hóa kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, với phương châm các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam "Hội tụ làm giàu kiến quốc", nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu một cách chính đáng cho mình, cho đất nước, vì sự giàu mạnh và trường tồn của dân tộc.